23/04/2024

સુરેન્દ્રનગર

દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની આફત વચ્ચે 2.7ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ, કેન્દ્રબિંદુ ઉકાઈથી 51 કિ.મી દૂર

Whatsapp Us
ACNG TV

FREE
VIEW