મોતને ગળામાં વિંટાળીને ફરે છે આ મહિલા, કોબ્રાને કહે છે “મારો દીકરો”

0

આ વૃદ્ધ મહિલાએ હાથ જોડીને સાપને વિનંતી કરી કે, તું પરિવારનો કોઈ સભ્ય હોય તો રોકાય, બાકી ઘરની બહાર જતો રહે. જ્યારે સાપ હલ્યો નહી, ત્યારે આ વૃદ્ધ મહિલાની બાજુમાં બેસી ગઈ હતી. મહિલાએ સાપને વિનંતી કરી કે, તુ મારો દીકરો હોય તો મારા ખોળામાં બેસી જા. આ વિનંતી સાંભળી સાપ વૃદ્ધ મહિલાના ખોળામાં બેસી ગયો હતો અને આ મહિલાએ આ સાપને દીકરો સમજીને ગળે ભરાવી દીધો હતો.

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp Us
ACNG TV

FREE
VIEW