પશુપાલનનો વ્યવસાય કરતા ખેડૂતો માટે ટિપ્સ, આ દેશી જુગાડા થશે ઉપયોગી

0

અલ્પેશભાઇએ ધોરણ 10 સુધી અભ્યાસ કર્યો છે. અલ્પેશભાઇએ તબેલો બનાવ્યો છે. તબેલામાં સહેલાઈથી ઘાસચારો પહોંચાડવા માટે દેશી જુગાડ કરી એક રેકડી બનાવી છે જેના કારણે મજુરી ખર્ચ અને સમયનો બચાવ થાય છે.

Source link

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp Us
ACNG TV

FREE
VIEW