વિદ્યાર્થીઓને જીવનું જોખમ: ઉનામાં શાળાના મેદાનમાં વરસાદી પાણી ભરાતા વિદ્યાર્થીઓએ વીજ ટ્રાન્સફોર્મર પાસેની દીવાલ ઠેકી

0

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp Us
ACNG TV

FREE
VIEW