ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક વધતા રુલ લેવલ જાળવવા ડેમમાંથી પાણી છોડાયું

0

<p>ઉકાઈ ડેમમાં પાણીની આવક વધતા રુલ લેવલ જાળવવા ડેમમાંથી પાણી છોડાયું&nbsp;</p>

original_title

Loading

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp Us
ACNG TV

FREE
VIEW